ogólne warunki sprzedaży.

Informacja stanowi podstawę regulującą proces realizacji zamówień na produkty marki Dotsy.pl należącej do firmy Dream Pictures Kamil Strzelec (dalej „Sprzedawca”). Pisemna akceptacja oferty (OFS) lub opłacenie Proformy oznacza akceptację poniższych zapisów umownych.

Informacje ogólne:

 1. Wysłana Nabywcy oferta (OFS) stanowi ofertę handlową Sprzedawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Oferta jest wiążąca dla stron przez okres 14 dni.
 2. W przypadku akceptacji oferty i złożenia zamówienia przez Nabywcę, Sprzedawca wystawi Fakturę Proformę (PF), która stanowi potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Nabywca zobowiązuje się do zapłaty za zamówienie w terminie do 14 dni.

W przypadku przygotowania plików do druku i cięcia przez Nabywcę:

 1. Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji w momencie zaksięgowania zapłaty na wskazane konto bankowe Sprzedawcy oraz po otrzymaniu projektu graficznego przygotowanego do druku zgodnie z Instrukcją Przygotowania Plików Do Druku zamieszczoną pod adresem: dotsy.pl/instrukcja_pliki_do_druku.
 2. Nabywca oświadcza, że posiada majątkowe prawa autorskie do projektu graficznego przesłanego jako podstawę do realizacji zamówienia.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji przesłanego projektu graficznego, a Nabywca zobowiązuje się do wprowadzenia wskazanych korekt zgodnie z Instrukcją Przygotowani Plików Do Druku w terminie do 5 dni.
 4. Alternatywnie Nabywca wyraża zgodę na dodatkową opłatę z tytułu wykonania usługi projektowania zgodnie ze stawką 80 zł netto za godzinę pracy grafika. Rozliczenie dodatkowych usług graficznych nastąpi wraz z wystawieniem FV końcowej po zrealizowaniu Zamówienia.
 5. Majątkowe prawa autorskie do projektów modyfikowanych w ramach realizacji Zamówienia należą do Sprzedawcy.

 

W przypadku przygotowania plików do druku i cięcia przez Sprzedawcę:

 1. Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji w momencie zaksięgowania zapłaty na wskazane konto bankowe Sprzedawcy oraz przekazania przez Nabywcę podstawowych plików graficznych, które mają zostać wykorzystane w projekcie (np. logotyp).
 2. W terminie do 3 dni roboczych Sprzedawca przedstawi Nabywcy 9 wariantów z wizualizacjami projektu graficznego. Majątkowe prawa autorskie do projektów wykonywanych w ramach realizacji Zamówienia należą do Sprzedawcy.
 3. Nabywca zobowiązuje się do wyboru jednego projektu lub pisemnego zlecenia oczekiwanych korekt w terminie do 3 dni roboczych.
 4. Sprzedawca zobowiązuje się do naniesienia wskazanych korekt w terminie do 3 dni roboczych i przedstawienia Nabywcy wizualizacji projektu finalnego.
 5. Nabywca zobowiązuje się do pisemnej akceptacji projektu finalnego w terminie do 3 dni roboczych. Alternatywie, w przypadku zgłoszenia dalszych korekt, Nabywca wyraża zgodę na dodatkową opłatę z tytułu wykonania usługi projektowania zgodnie ze stawką 80 zł netto za godzinę pracy grafika.

Termin wykonania opłaconego i potwierdzonego zamówienia:

 1. Sprzedawca wykona zamówienie w ciągu:
  1. 2 dni roboczych – dla zamówień poniżej 5m2 zadruku
  2. 5 dni roboczych – dla zamówień powyżej 5 m2 zadruku.
 2. Dostawa zamówienia odbędzie się metodą określoną w niniejszym dokumencie. W przypadku odbioru Zamówienia przez Zamawiającego z siedziby Producenta, Zamawiający zobowiązany jest do odbioru Zamówienia w terminie 7 dni roboczych.
 3. Faktura końcowa za wykonanie zamówienia zostanie wystawiona w dniu przygotowania Zamówienia do wysyłki oraz wysłana pocztą elektroniczną na adres mailowy wskazany przez Zamawiającego.

Podoba Ci się ta strona? Za wykonanie odpowiada zaprzyjaźniona agencja marketingowa Dream Pictures.