instrukcja przygotowania plików do druku ploterowego i cięcia.

Informacje podstawowe:

Projekt musi zawierać jeden użytek etykiety/naklejki powiększony o wymagany spad oraz osobno linie cięcia. Spad to obszar projektu „wychodzący” poza linię cięcia i powinien wynosić 2 mm z każdej strony. Rozmiar wydrukowanej i wyciętej etykiety/naklejki określa linia cięcia.

Pojedyncza etykieta/naklejka może mieć dowolny kształt. W przypadku kształtów nieprostokątnych nie należy wypełniać tłem całej powierzchni poza linią cięcia, a jedynie spad. Pozostały obszar poza użytkiem należy pozostawić biały. Obiekty istotne nie powinny znajdować się w odległości mniejszej niż 3 mm od planowanej linii cięcia. Nie należy projektować ramek, obwódek itp. blisko linii cięcia (min. 5 mm). Z uwagi na tolerancję cięcia, użytki będą nieestetyczne.

Projekt graficzny etykiety/naklejki:

Optymalną rozdzielczością dla grafiki rastrowej i zdjęć jest 300dpi. Pracę należy przygotować w modelu CMYK. Jeżeli występują w projekcie obrazy rastrowe (tekstury, fotografie) należy je również zamienić na CMYKa. Mieszanie przestrzeni barwnych lub modeli kolorów w jednym projekcie (np. CMYK i RGB) doprowadzi do błędnego odwzorowania kolorów i nie podlega reklamacji.

Aby uzyskać pełną, ciemną czerń należy użyć koloru 100%K, w przypadku etykiet w technologii Biały + CMYK  należy użyć składowych: C33%M33%Y33%K100. W przypadku gdy kolor tła ma być szary, należy zbudować je korzystając ze składowej „K”, bez użycia pozostałych kolorów „CMY”. Stosując przejście tonalne opcjonalnie dodaj szum, aby uniknąć pasmowania.

Projekt etykiet/naklejek w zależności od sposobu aplikacji, powinien być przygotowany standardowo (aplikacja na powierzchni) lub w lustrze (aplikacja pod powierzchnią).

W przypadku skomplikowanych projektów zawierających wiele warstw, nachodzące na siebie grafiki, cienie, przezroczystości itp. należy, na ile jest to możliwe, spłaszczyć do jednego obrazu tła, zachowując w postaci wektorowej jedynie teksty, loga, linie i inne istotne elementy projektu.

Instrukcja szczegółowa dla etykiet/naklejek drukowanych białym (bez i z poddrukiem), na foliach przezroczystych lub foliach metalicznych (srebrnych, złotych, innych) dostępna jest na zapytanie: naklejki@dtosy.pl.

Projekt linii cięcia i nacinania:

Linię cięcia pojedynczej etykiety należy stworzyć z jednej zamkniętej krzywej jako włosowe w kolorze czarnym 100%.  Należy unikać sytuacji, by początek i koniec cięcia znajdował się na łuku – najlepiej by wypadał na środku linii prostej.

Ze względu na czas cięcia przy projektowaniu należy :

– tam gdzie jest to możliwe stosować linie proste zamiast krzywych,

– nie zwiększać liczby wierzchołków ponad to co jest potrzebne do wyznaczenia krzywej,

– linie cięcia nie mogą pokrywać się.

Linie do nacinania należy po spasowaniu z projektem zapisać w osobnym pliku, bądź na osobnej stronie tego samego pliku.

Formaty zapisu plików:

W przypadku zapisu projektu graficznego jako CDR projekt należy zgrupować oraz zamienić czcionki na krzywe. W pliku należy zdefiniować format strony zgodny z w.w. formatem projektu a projekt umieścić centralnie na stronie.

W przypadku zapisu projektu graficznego jako EPS projekt bez tła (białego) należy go ograniczyć ramką o wymiarach zgodnych z w.w. formatem projektu.

Plik do druku: preferowane PDF

Akceptowane:  CDR,EPS, TIFF, JPG. Do zleceń z tymi plikami doliczamy 10 zł za przygotowanie pliku do druku.

Plik do nacinania: preferowane PDF

Akceptowane:  CDR, EPS. Do zleceń z tymi plikami doliczamy 10 zł za przygotowanie pliku do druku.

Podoba Ci się ta strona? Za wykonanie odpowiada zaprzyjaźniona agencja marketingowa Dream Pictures.